Pakket-Raket Transport vervoert goederen onder de AVC 2002 condities.

UITGEGEVEN DOOR STICHTING VERVOERADRES

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle overeenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. U kunt de nieuwste Nederlandse en Engelstalige versie hieronder downloaden.

www.sva.nl/avc